Project 2015
 
Geen vrede met oorlog

 Dag  van respect   13 november 2014

Respect is een belangrijke leidraad binnen het Kleve project. Welk onderwerp we ook hanteren, respect komt daar altijd weer in terug.

De dag van respect is de start van het Kleve project met de groepen 8 van het schooljaar 2014/2015 van PCB De Bentetop en OBS 't Koppel.

Samen met de leerkrachten van het Kleve project, komen de leerlingen voor de eerste aanzet van het nieuwe project bij elkaar bij de Vredesduif. Het beeld dat midden in het dorp staat. Het beeld is gemaakt tijdens het project in 2005 en is naderhand in brons gegoten.
 
Het was destijds zestig jaar geleden, dat de tweede wereldoorlog eindigde,waarin miljoenen mensen omkwamen. Er is toen veel verwoest, kapot gemaakt: Huizen, dorpen maar ook mensen!Door angst, verdriet, boosheid en verlies.

Na het welkomstwoord van Dhr. Kleve volgen er meerdere gedichten en verhalen.

Bjorn Kortekaas heeft namens de kinderen van 't Koppel een mooi verhaal geschreven.
Deze wordt voorgelezen door Elise Timmer en Chirella Helder.

Meester Grummel vertelt tot slot over "Respect". Een mooi en indringend verhaal.

Klik hier voor het complete verslag van de De Dag van het Respect van 13 november 2014.

 

 IJsbrekerdag   3 februari 2015

Zoals de titel al zegt is deze middag bedoeld om het 'IJs te breken' tussen de leerlingen
van de beide scholen en om kennis te maken met het thema van dit jaar: "Geen vrede met oorlog".

Vandaag is het de tweede keer dat groep 8 van de beide basisscholen bij elkaar komen.

Dit keer in sporthal 'De Mondenhal'. Als alle kinderen op de tribune zitten, gehuld in het Kleve project t-shirt, geeft Ginie een korte uitleg over deze middag.

Natuurlijk wordt de vraag gesteld wat we bedoelen met IJsbrekerdag. Een van de kinderen komt met het antwoord: inderdaad om het ijs te breken tussen de leerlingen van beide scholen. Gelukkig zien we dat o.a. door sport, opvang etc. veel kinderen elkaar al goed kennen en de 'ijslaag' al gesmolten is.

Deze middag gaan de leerlingen samenwerken door middel van verschillende spelopdrachten. We beginnen met de hele groep het spel Petje op, Petje af. Kinderen geven door middel van hun pet aan, welk antwoord er volgens hen klopt op de vragen die worden gesteld.  Al na vier vragen is de winnaar bekend, Annabel Jonkers heeft als enige de vierde vraag goed.

Verdeeld over twee groepen doen de kinderen daarna een estafettespel en vertrouwenspel. Bij het vertrouwensspel worden twee kinderen aan elkaar gekoppeld, een van De Bentetop en een van 't Koppel. Samen gaan ze een parcours afleggen, geblinddoekt en begeleid door de ander.

Bij het estafettespel worden de kinderen in vier groepen verdeeld en krijgen deze kaartjes met verschillende woorden, dit aan een thema verbonden zijn. Ze moeten deze zo snel mogelijk in de bijbehorende mand doen. Uiteraard is het belangrijk dat ze als groep samenwerken en overleggen om zo de goede keuze te maken.

Klik hier voor een uitgebreid verslag. Gastles "Vrouwen van Ravensbrück" en film "Oorlogsgeheimen"  
  10 maart 2015

Deze middag hebben wij Mevrouw Roodveldt te gast. Zij vertelt over haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. En over haar moeder, die na drie jaar gevangenisstraf een aantal jaren in vrouwenconcentratiekamp Ravensbruck heeft gezeten. Als Mevrouw Roodveldt 6 jaar oud is breekt de Tweede Wereldoorlog uit, op dezelfde leeftijd als de kinderen van groep 8 loopt de oorlog ten einde.

Vrouwenconcentratiekamp Ravensbruck. Een kamp waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden onschuldige vrouwen, onder wie Nederlandse, zijn omgekomen. Enkele van de Nederlandse vrouwen die het kamp overleefden, hebben na de oorlog het Comite Vrouwen van Ravensbruck opgericht, dat vandaag de dag nog altijd op allerlei manieren actief is. De wens van de initiatiefneemsters is een waarschuwing achter te laten voor met name jonge mensen.

"Wat wij hebben meegemaakt mag zich nooit herhalen en ook nu moet er blijvend gestreden worden tegen welke vorm van onrecht dan ook."

De kinderen hebben allemaal aandachtig geluisterd naar het indrukwekkende verhaal en uiteraard worden er nog een aantal vragen gesteld.

Klik hier voor deel I en II  van het uitgebreid verslag van het indrukwekkend bezoek van Mevr. Roodveldt aan de groepen 8 van 't Koppel en De Bentetop.


Aansluitend op deze middag, zijn de kinderen en hun ouders uitgenodigd om 's avonds de film "Oorlogsgeheimen" te komen kijken. Deze film gaat over de vriendschap tussen twee jongens, waarvan de ene zijn ouders bij het verzet zitten en de andere zijn ouders zich aansluiten bij de Duitsers.De activiteiten van het thema die nog volgen in de loop van schooljaar staan hieronder vermeld:

 Paasonbijt   2 april 2015

Een traditie binnen het Kleve project is het paasontbijt in de Badde, waar ook jongeren van de Internationale Taalklas uit Emmen aanschuiven.

De taalklas is voor kinderen die vanuit andere landen in de omgeving van Emmen zijn komen wonen en de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn. De jongens en meisjes die bij het paasontbijt aanwezig zijn kunnen inmiddels goed Nederlands.
 

 Voorlichting Loverboys    30 april 2015

Vanmiddag hebben we een gastles van Linda Futa-van Goch, namens Stichting Open Ogen.
Zij komt vertellen over Loverboys. Helaas was de opkomst niet zoals we gehoopt hadden.  Voor degene die er niet waren, een gemiste kans, of het nu om een zoon of dochter gaat. Niet alleen op het gebied van Loverboys een leerzame avond, maar ook over hoe belangrijk het is om vroegtijdig met seksuele voorlichting te beginnen. En dat dit een grote rol kan spelen bij de gevaren die op de loer liggen bij onwetendheid. Het lijkt misschien een ver van mijn bedshow, maar door de gesprekken die er deze avond waren blijkt dat kinderen steeds jonger in aanraking komen met seksualiteit. Ook de gevaren van whatsapp, chatten, facebook, webcam etc. zijn duidelijk naar voren gekomen.

Zowel hoe de jeugd ermee omgaat als Loverboys. Loverboys gaan ook met de tijd mee. Tuurlijk staan ze nog weleens bij scholen en benaderen ze meisjes en ook jongens op straat. Maar de meeste jongens/meisjes komen via internet in het Loverboy circuit terecht. Daardoor is het ook voor ons van belang hiervan op de hoogte te zijn, het gebeurt ook in dorpen en niet alleen maar in grotere steden. Voor de aanwezige ouders, jeugd, politie, jongerenwerkers en andere belangstellenden een avond vol leerzame essen.


 Bezoek aan het "Memorymuseum" in Nijverdal 
   Mei 2015

 
Vandaag gaan we met de bus richting Nijverdal, naar het Memory Museum.De kinderen zijn in kleine groepjes verdeeld. Ze gaan per groepje een deel van de oorlogsperiode behandelen deze morgen. Per groep krijgen ze een oude koffer. In alle koffers zitten voorwerpen uit de oorlog of die over oorlog gaan.
Eerst worden alle spulletjes uit de koffer gehaald en bekeken. Er is een vragenlijst die ze in moeten vullen. Er wordt o.a. gevraagd: waar is het van gemaakt, hoe ziet het eruit, wat is de betekenis??? Er zit kleding in uit de oo
rlog, haar, foto's, een paspoort, een bord met verboden voor joden, een kruis, voedselbonnen etc. Per voorwerp is er een kaartje met een verhaal, dat erbij hoort. De kinderen lezen dit verhaaltje en zoeken het voorwerp erbij. Nadat ze alle verhaaltjes en voorwerpen uit de koffer behandeld hebben, gaan ze samen met hun begeleider het museum in. Daarbij krijgen ze een rondleiding in het gedeelte over hun thema. Als de begeleider zijn verhaal verteld heeft, gaan de kinderen zelf een verhaal schrijven in hun eigen woorden. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk met alle kinderen het museum in gaan en elkaar rondleiden en uitleg geven bij het thema dat zij behandeld hebben.

 Sponsorzwemmen voor een goed doel   Juni 2015

Sponsorzwemmen is de afsluiting van weer een mooi project. De kinderen hebben via een sponsorlijst geld op gehaald. Hiervoor gaan ze in een kwartier, zoveel mogelijk baantjes zwemmen voor het goede doel. Dit jaar werd er weer gezwommen voor Stichting Leergeld. Iedereen deed flink zijn best en ook het weer was ons goed gezind. Het was een mooie middag, met als prachtig resultaat een vette cheque voor Stichting Leergeld Emmen.

We ontvingen namens Leergeld Emmen, onderstaand bedankje.

Namens het bestuur en de medewerkers van Leergeld Emmen wil ik iedereen graag bedanken dat Leergeld Emmen nog een jaar het Goede Doel van het Kleveproject mocht zijn. We zijn erg blij met dit gebaar en met de mooie cheque die de kinderen bij elkaar hebben gezwommen. We zullen het geld goed besteden. In het voorjaar informeren we jullie weer hoe alle gelden zijn ingezet en hoe het Leergeld Emmen vergaat. Hartelijke groet, mede namens Mariet Thalens, Met een beetje inspanning hebben we op deze manier ons steentje bijgedragen om kinderen nu mee te laten doen in de maatschappij, zodat ze later meetellen.