IJsbrekerdag 

Op dinsdag 20 maart werd in de Nieuw Weerdinger sporthal traditiegetrouw, middels een ijsbrekerdag, de aftrap gegeven voor het Kleve-Project 2007.

Het thema voor dat jaar was "Verdraagzaamheid ten aanzien van mensen met een lichamelijke beperking.

In samenwerking met Jan Willem Voorthuyzen van Sport Drenthe was er een leuk programma opgezet.

De leerlingen hebben proefondervindelijk vernomen hoe het is om in een rolstoel te zitten, hoe een rolstoel werkt en hoe lastig het is als je niets kunt zien. Door ze dit te laten ervaren hebben de leerlingen direct een grote betrokkenheid met
het thema laten zien.

Tijdens de ijsbrekerdag hebben de leerlingen aan de volgende onderdelen deelgenomen: rolstoelhockey, zitvolleybal, goalbal en rolstoelbasketbal. 


 Paasontbijt

Op 5 april was de volgende activiteit. Er werd eerst gezellig met elkaar gegeten, daarna waren Johannes en Jaap aan de beurt. Johannes en Jaap zijn beide inwoner van het dorp en hebben een lichamelijke beperking. Ze vertelden over hun eigen leven en welke beperkingen ze ervaren. Ook werd de nadruk gelegd op het feit dat je zeker niet "zielig" bent. Er valt genoeg te genieten in het leven.

Aansluitend was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier werd door de leerlingen openhartig gebruik van gemaakt  De morgen werd besloten met een spellencircuit.
 

 Nieuw-Weerdinge onder de loep

Op 20 april werd de derde activiteit in het kader van het project uitgevoerd. Een spraakmakend onderdeel. Het dorp werd door de leerlingen kritisch beoordeeld op zijn toegankelijkheid wat betreft winkels en openbare gebouwen. De leerlingen zaten in een rolstoel, liepen achter een rollator of met krukken.  De geinspecteerde bedrijven en instellingen kregen van de leerlingen een keurmerk uitgereikt.

                   

 Sponsorloop

Op 7 juni was de laatste activiteit van het project, een sponsorloop. Een sponsorloop  waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de sporters van de gehandicaptensportclub Emmen.

Onder tropische omstandigheden hebben de leerlingen zich enorm ingezet om zo veel mogelijk geld bijeen te lopen. Het resultaat was geweldig, maar liefst een bedrag van 1500 euro werd bijeen gerend. Met enige trots mogen we concluderen dat het een zeer geslaagd project is geweest en dat het een zekere bewustwording tot stand heeft gebracht.

Middels bewustwording krijg je verandering en verdraagzaamheid