Doel van dit project is: Aandacht blijven vestigen op omstandigheden waar sommige kinderen vroeger en ook nog nu, in moeten opgroeien.

De omstandigheden kunnen zijn: oorlog, armoede, honger, verstoken zijn van gezondheidszorg
en onderwijs.

Door er aandacht op te blijven vestigen en het bespreekbaar te maken middels de uitvoering van het project 'Kinderen voor Kinderen' hopen we begrip, tolerantie en respect te bewerkstelligen.

 Inleiding
Het jaar 2010 staat in het teken van "Kinderen voor Kinderen".


 Dag van het respect
Op 12 november werd er aandacht geschonken aan de dag van het respect. Er werden gedichten voorgedragen door de leerlingen en namens het Kleve-project een gedicht door Carla Neef.

Het zelf geschreven en voorgedragen gedicht van Leonie Moesker maakte veel indruk. Klik hier voor het gedicht.
Ook het gedicht voorgelezen door  Rob Klaassen was mooi. Klik hier voor het gedicht van Rob.Dag van respect was tevens de aftrap van het project "Kinderen voor Kinderen"schooljaar 2009-2010
 

 IJsbrekerdag
Op  16 februari wordt een vervolg  gegeven met een IJsbrekermiddag. Tijdens deze middag kunnen de leerlingen van groep acht van de beide basisscholen aan elkaar wennen en kennismaken met het thema. Dit gebeurt door verschillende spellen.


 Paasontbijt met internationale taalklas op 1 april
Op donderdag 1 april stond het inmiddels traditionele paasontbijt op het programma. Hier waren ook 15 leerlingen van de internationale taalklas uit Emmen  bij aanwezig .

Na een heerlijk ontbijt gingen de leerlingen van taalklas iets vertellen over hun land van herkomst. Dit deden ze aan de hand van prachtige collages met daarop foto's, tekeningen en verhalen over hun land en familie. Tussen door werd er ook nog gedanst en werden er vriendschapsbandjes uitgedeeld door de leerlingen uit Thailand.
Eigenlijk was er te weinig tijd om alle verhalen te vertellen en de vragen van de leerlingen uit Nieuw-Weerdinge te beantwoorden. Een zeer geslaagde activiteit die zeker een vervolg moet krijgen.

De leerlingen van de taaklas en de Nieuw-Weerdinger kinderen zien elkaar weer op 28 mei. Ze gaan dan gezamenlijk op excursie naar het herinneringscentrum "Kamp Westerbork".
 

 Workshopmorgen met Unicef
Donderdag 22 april kreeg het project een vervolg met een presentatie over Unicef en een presentatie van een aantal  leerlingen over het leven van families tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De presentaties gingen over het leven van Leo Meijer en zijn familie en Bernard van Dam en familie.

Er waren "PowerPoints" en collages gemaakt die door de leerlingen  werden  toegelicht. De informatie over deze families kwam uit de lespakketten "Platen en Verhalen"  die zijn ontwikkeld door Herinneringscentrum Westerbork. Nogmaals kwam naar voren in wat voor bevoorrechte positie de kinderen in Nederland zich bevinden doordat ze in vrede kunnen opgroeien De Tweede Wereldoorlog is  65 jaar geleden maar nog altijd moeten we stilstaan bij het feit dat wij in vrede kunnen leven.

Dat dit niet in alle landen zo is en dat er vele landen nog oorlog wordt gevoerd werd verteld door  gastdocent Hanneke Zinnemers. Bij deze oorlogen zijn zeer regelmatig kinderen betrokken. Ze  kwam met een boeiend verhaal over het werk van Unicef.
Ze vertelde een stukje geschiedenis over het ontstaan van Unicef. Unicef is na de Tweede Wereldoorlog opgericht en waarom het werk ook nu nog erg  belangrijk is.

De leerlingen werden  door middel van een spel geinformeerd over de belangrijkste rechten van het kind. De getoonde filmpjes, over het belang en noodzaak van schoon water en de gevaren van bermbommen werden zeer aandachtig bekeken.
Tijdens de nabespreking werd de vraag gesteld wat de kosten waren van een waterput. Dit bleek ongeveer 250 euro te zijn. Het doel voor het sponsorzwemmen op 2 juli a.s. is op deze morgen met elkaar bepaald.

Nu de vraag voor hoeveel waterputten gaan de leerlingen zwemmen ?
 Excursie naar Westerbork - 28 mei
Op vrijdag 28 mei kreeg het project Kinderen voor Kinderen een vervolg met een excursie naar het voormalig kamp Westerbork.
 
's Morgens om negen vertrokken de leerlingen met de bus vanuit Nieuw-Weerdinge richting Westerbork. In Emmen werd een tussenstop gemaakt om de vijftien leerlingen van de Internationale Taalklas op te halen. Tegen half tien werd er dan koers gezet richting Westerbork.

Bij het "Voormalig kamp Westerbork" aangekomen werden alle leerlingen en begeleiders hartelijk welkom geheten door Bas, onze begeleider deze dag.

Hij vertelde het boeiende verhaal van de familie Kropveld uit Emmen. Een doodgewoon gezin, bestaande uit vader, moeder, Bram en Betje. Het ene wat anders was, was het feit dat ze Joods waren. Voor de Duitsers een "gegronde" reden om hun in eerste instantie allerlei dingen te verbieden en later af te voeren naar Westerbork. Vanuit Westerbork werden gedeporteerd naar het vernietigingskamp  Auschwitz.

Een verhaal wat zeer veel indruk maakte bij de leerlingen. Daarna kregen we een film te zien over het verhaal van een Joodse overlevende van de Tweede Wereldoorlog.

Vervolgens begonnen we aan een wandeling van ongeveer 3 km naar het kampterrein. Tijdens de wandeling door de prachtige bossen kwamen we ook nog terecht in de wereld van de planeten. Ook hebben we de hele grote radiotelescopen gezien. Voor een  aantal leerlingen was de wandeling wel erg ver, de klaaggezangen waren niet van de lucht.

Aangekomen op het kampterrein stond Bas reeds op ons te wachten. Hij vertelde veel over het waarom van de vele "monumenten". Uiteraard werd ook stil gestaan bij de gebogen treinrails. Het grote terrein met daarop de 102.000 steentjes maakte veel indruk op de leerlingen. Dit kwam mede door de wijze waarop Bas zijn verhaal vertelde.

Na de rondleiding van ongeveer een uur gingen we terug naar bussen. Om ongeveer 14.00 vertrokken we uit "Westerbork "en om 15.00 uur terug in Nieuw-Weerdinge.

In alle opzichten een geslaagde en indrukwekkende dag.  

 Sponsorzwemmen
Op 2 juli werd er gezwommen voor waterputten in Afrika.  De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd, het kon niet beter, de zon stond stralend aan de lucht.

Wethouder Jumelet van de gemeente  Emmen gaf het startschot en van meet af aan werd er fanatiek gezwommen.

Het doel  "zwemmen voor waterputten" is niet zo maar gekozen. In veel dorpjes/nederzettingen in Afrika is geen of voldoende drinkwater aanwezig. Het is de taak voor kinderen om te zorgen voor water. Vaak moeten ze daar kilometers voor lopen en zijn ze uren onderweg.  Daardoor kunnen ze niet naar school en de kans op een goede toekomst wordt zo verkleind. Het "zwemmen voor water "zorgt naast  schoon drinkwater voor de dorpsbewoners ook voor kans op voldoende onderwijs voor de kinderen.

Het eind resultaat mocht er zijn; het eindbedrag kwam uit op 2000,00 euro en wethouder Jumelet verhoogde het bedrag namens de gemeente Emmen met  500,00 euro. Een totaal bedrag van 2500,00 euro goed voor maar liefst  10 "Nieuw-Weerdingse" waterputten.

Jongens en meiden een bedrag waar jullie trots op mogen zijn. Hulde !!