Welkom op de internetsite van het Kleve Project in Nieuw-Weerdinge.

Graag willen we u kennis laten maken met dit unieke project in Nederland. Een project voor leerlingen van de groepen 8 van de  twee basisscholen in Nieuw-Weerdinge met als rode draad respect en verdraagzaamheid in onze maatschappij.

Wat in 2002 begon als een geschenk van de inwoners van Nieuw-Weerdinge voor een 25-jarig jubileum als huisarts is inmiddels uitgegroeid naar een groot project om leerlingen van de basisscholen in Nieuw-Weerdinge bewust te maken van het feit dat wederzijds respect van / voor mensen een groot goed is in onze huidige snel veranderende maatschappij.

Het thema voor 2018-2019 was "Buchenwald".  Vanaf 2019 tot 2021 kon het project vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden.
 
Voor het huidige schooljaar 2019-2020 is het thema andermaal "75 jaar Vrijheid. Heel gewoon!?". Dit project loopt vanaf november 2019 en heeft eind mei 2020 de afsluiting  in de vorm van een bezoek met de leerlingen van de groepen 8 naar het voormalig concentratiekamp Buchenwald in oostelijk Duitsland..

Speciaal voor 2020 is dat voor de 6e keer het oud concentratiekamp Buchenwald zal worden bezocht. Van 18 tot en met 20 mei zullen alle groep 8 leerlingen van de beide Nieuw Weerdinger basisscholen met de bus een driedaags bezoek brengen aan dit voormalig kamp. U kunt hier binnenkort het verloop volgen van het huidige project  "Vrijheid. Heel gewoon!". Dit project is vanwege de coronaproblematiek geannuleerd.

Bij de knop "Alle Projecten" kunt u van alle projecten vanaf 2003 een verslag lezen. Alle zijn voorzien van veel fotomateriaal.
 

 
Het bankrekeningnummer voor giften en donaties is:  
NL80RBRB0919661122  t.n.v. Stichting Kleve Project