"Een doel is een gewenste situatie, iets dat je wilt bereiken".

Het Kleve Project heeft tot doel kinderen te laten ervaren hoe op een  respectvolle manier met elkaar om te gaan,
ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst, geslacht, ras, politieke overtuiging en seksuele geaardheid.


Met verschillende projecten proberen we de doelstelling te behalen.