Het "Kleve project" comité te Nieuw Weerdinge bestaat uit onderstaande vrijwilligers.

Het bestuur  wordt gevormd door:

  • Roelof Kleve - voorzitter
  • Ginie de Vries - secretaris
  • Carla Neef - penningmeester
  • Egbert Pepping - lid
  • Tina Tjeerdsma - lid
  • Henri Ensing - lid namens pcb "De Bentetop"
  • Margriet van Elten - lid namens pcb "De Bentetop"
  • Tanja Wolters - lid namens obs "'t Koppel"
  • Lies Berends - lid namens obs "'t Koppel"
  • Ilona de Groot - lid namens SKW Nieuw-Weerdinge


 Voor vragen en reacties wat betreft deze website kunt u e-mailen naar: jdevries1956@kpnmail.nl

 Het rekeningnummer voor giften en donaties is:
NL 80 RBRB 0919661122  t.n.v. Stichting Kleve Project Onderstaande instanties / websites hebben veel affiniteit met de "Kleve-Projecten"
 

 
Website Nieuw-Weerdinge
 
Rotaryclub Emmen

 
     


Memory Museum - Nijverdal
 
Internationale taalklas
Emmen


Plaatselijk Belang  Nw-Weerdinge
 

 
     

Brede School   Nw-Weerdinge
Stichting Leergeld Stichting
Kashi Mandir

 
Sociaal Kultureel Werk
Nieuw-Weerdinge.
 
 
   
  Herinneringscentrum
Westerbork
Centrum
Jeugd en Gezin