Het "Kleve project"  te Nieuw Weerdinge bestaat uit onderstaande vrijwilligers.

Het bestuur  wordt gevormd door:

 • Roelof Kleve - voorzitter
 • Ginie de Vries - secretaris
 • Carla Neef - penningmeester
 • Egbert Pepping - lid
 • Tina Tjeerdsma - lid 
 • Ramon Zomer - lid namens pcb "De Bentetop"
 • Margriet van Elten - lid namens pcb "De Bentetop"
 • Linda Dol - lid namens obs "'t Koppel"
 • Marijke Boelen - lid namens obs "'t Koppel"
 • Ilona de Groot - lid namens SKW Nieuw-Weerdinge
 • Harry Bremer - lid


 Voor vragen en reacties wat betreft deze website kunt u e-mailen naar: jdevries1956@kpnmail.nl

 Het rekeningnummer voor giften en donaties is:
NL 80 RBRB 0919661122  t.n.v. Stichting Kleve Project
                                                                             
 NL 82 RABO 0325098735 t.n.v. Stichting Kleve Project Onderstaande instanties / websites hebben veel affiniteit met de "Kleve-Projecten"
 

Website Nieuw-Weerdinge
 
Rotaryclub Emmen

 
     


Memory Museum - Nijverdal
 


Plaatselijk Belang  Nw-Weerdinge
 

 
     

 
Sociaal Kultureel Werk - Nieuw-Weerdinge
 
 
   
RABO
Stimuleringsfonds
Internationale taalklas - Emmen Interschool