Geschiedenis van het Kleve Project 2002 - 2020

Het Kleve project is ontstaan in het jaar 2002. Roelof Kleve was in dat jaar 25 jaar als huisarts verbonden aan Nieuw-Weerdinge.

De plaatselijke bevolking wilde hem, zoals gebruikelijk in een dorp, voor dit jubileum een cadeau aanbieden. Roelof Kleve wenste wel een cadeau aan te nemen maar dit moest ten goede komen aan de basisschoolleerlingen van de groepen 8 uit Nieuw Weerdinge. Er werd samen met hem een comite samengesteld dat een plan zou maken voor de besteding van de gelden.

De Protestants Christelijk basisschool De Bentetop en de Openbare basisschool 't Koppel staan hierin centraal.

Het door de bevolking bijeengebrachte geldbedrag werd in een fonds gestort van waaruit een bezoek aan het voormalig concentratiekamp Buchenwald bekostigd kon worden. Na veel discussie in de media werd in maart 2003 een driedaags bezoek gebracht aan Buchenwald. In het jubileumjaar 2012 ging men op herhaling.

In de volgende jaren kreeg dit succesvolle gebeuren een vervolg.

Inmiddels loopt het 18e project "Vrijheid. Heel gewoon!". In mei van 2020 zal voor de 6e keer een bezoek gebracht worden aan het oud concentratiekamp Buchenwald. Onder de knop "Alle Projecten" kunt u bekijken welke projecten er door de jaren heen zijn uitgevoerd. Ook de voortgang van het huidige project kunt u daar volgen.

Sinds oktober 2015 is het  in een stichtingsvorm verder gegaan. De officieel geregistreerde naam is : Stichting Kleve Project
 
Bron: Dagblad van het Noorden - 2002