IJsbrekerdag
 
Op 21 maart 2006 vond de inmiddels gebruikelijke 'IJsbrekerdag' plaats, waarbij de leerlingen van de beide scholen met elkaar kennis maakten / 'het ijs gebroken' werd en uitleg werd gegeven over het 'hoe en waarom' van
'het Kleve-project',


 Voetbal, de sociale motor

Op 13 april werd, na het gezamenlijk Paasontbijt, aandacht geschonken aan het project 'Voetbal, de sociale motor', waarbij van de voetbalsport gebruik gemaakt werd, om met de jeugd in contact te komen over 'Normen en Waarden'.

Met behulp van een film, een werkboek met vragen en dilemma's en een soort levend ganzenbordspel, werden de leerlingen door Anne Legendal (projectleider)  geconfronteerd met onder andere pesten, vandalisme, hun eigen gedrag en houding.


 Zuidenveld

In juli 2006 vond 'het Zuidenveld' plaats in Nieuw Weerdinge. Onderdeel hiervan is een optocht van versierde wagens. Door de leerlingen is hiervoor een kar gemaakt met daarop teksten en tekeningen, welke betrekking hadden op het project waar ze zich enige maanden mee bezig hadden gehouden.

Helaas is  veel fotomateriaal van dit project door technische problemen verloren gegaan.