Project 2016
 
Op de vlucht en nu? Dag  van respect      12 november 2015

Respect is een belangrijke leidraad binnen het Kleve project. Welk onderwerp we ook hanteren, respect komt daar altijd weer in terug.

De dag van respect is de start van het Kleve project met de groepen 8 van het schooljaar 2015/2016 van PCB De Bentetop en OBS 't Koppel.

Samen met de leerkrachten en het Kleve comite, komen de leerlingen voor de eerste aanzet van het nieuwe project bij elkaar bij de Vredesduif.

Het beeld dat midden in het dorp staat. Het beeld is gemaakt tijdens het project in 2005 en is naderhand in brons gegoten.
 
Het was destijds zestig jaar geleden, dat de tweede wereldoorlog eindigde,waarin miljoenen mensen omkwamen. Er is toen veel verwoest, kapot gemaakt: Huizen, dorpen maar ook mensen! Door angst, verdriet, boosheid en verlies.

Na het welkomstwoord van Dhr. Kleve volgen er meerdere gedichten en verhalen.


 
IJsbrekerdag   
19 januari 2016

Na de start van het Kleve project op 'De Dag van Respect'  van 12 november 2015, was het dinsdag 19 januari  j.l. de tweede keer dat de groepen 8 van de Bentetop en 't Koppel elkaar ontmoetten.

'De IJsbrekerdag' is niet alleen bedoeld om 'het ijs te breken' tussen de leerlingen - om elkaar wat beter te leren kennen, maar ook om kennis te maken met het thema van dit schooljaar: 'Op de vlucht, en nu?'

We beginnen met het spel 'Petje op / petje af'. Hierbij werden vragen gesteld over 'vluchtelingen'. Uit welke landen ze komen, welke landen bereid zijn ze op te vangen en welke niet, hoeveel geld mensensmokkelaars per vluchteling verdienen, enz. 

Door hun 'petje' op of af te zetten, konden de leerlingen aangeven of een antwoord goed of fout was. Uiteindelijk  waren er 2 winnaars, van elke school 1.

Hierna werd de groep in twee groepen gesplitst. 

De eerste groep ging aan de slag met 'het vertrouwen- spel'. Hierbij werden koppels gemaakt : een leerling van de Bentetop moet een geblinddoekte leerling van 't Koppel door het geven van aanwijzingen over een hindernisbaan leidde', hierbij moet de geblinddoekte helemaal op zijn begeleider vertrouwen kunnen, anders gaat het bij het nemen van de hindernissen niet goed. Na enige tijd wisselen de koppels.

De andere groep doet 'het estafette spel'. Hierbij zijn er 4 thema's : terrorisme, 2e wereldoorlog, vluchtelingen en hulporganisaties .

De leerlingen krijgen 50 woorden / begrippen en moeten dan zelf bedenken, met elkaar overleggen bij welk thema dan dat woord / begrip hoort. Er waren gemakkelijke bij ( IS, Rode Kruis, enz. ), maar ook moeilijke ( Boko Haram, Lesbos, enz. ).

Een leuk en ook leerzaam spel. Als beide groepen klaar zijn, wordt er gewisseld.

Het is mooi om te zien hoe gemakkelijk het contact tussen de leerlingen van beide scholen tot stand komt en hoe actief ze met de verschillende onderdelen bezig zijn.


 


 Gastles "Hannukakah Childrens Home"  
 
11 februari 2016
 
Donderdag 11 februari  j.l. was er voor de leerlingen van de groepen 8 een gastles over het kindertehuis met deze naam in Ghana.

In dit kindertehuis worden kinderen van 0 tot 18 jaar opgevangen. Vaak zijn het wezen of kinderen met een lichamelijke en / of geestelijke beperking. Kinderen voor wie er in dat  land 'geen plek' / geen toekomst is, zij worden niet 'geaccepteerd'.

De school wordt gerund door een Nederlandse vrouw. Samen met haar Ghanese echtgenoot en vrijwilligers ter plekke zorgen zij ervoor dat deze kinderen verzorgd worden, naar school gaan en  zo mogelijk een vak leren
.

Carla en Sjaak Koote uit Nieuw Weerdinge, die zelf een bezoek aan het kindertehuis hebben gebracht vorig jaar, hebben onze leerlingen veel verteld over het land en de plaats waar het tehuis staat.

Ze hebben ons veel foto's ervan laten zien, ook van de armoedige omstandigheden waarin de kinderen moeten opgroeien. Een interessante, leerzame middag met veel vragen van onze leerlingen.

Afgesproken werd om het geld dat 8 juli bij het Sponsorzwemmen, de afsluiting van het project van dit jaar, door de leerlingen bij elkaar gezwommen wordt, te besteden aan dit tehuis, bijv, voor aanschaf van speelgoed, schoolspulletjes of rolstoelen.

Een aantal leerlingen was zo onder de indruk van het verhaal , dat ze op eigen initiatief  bij inwoners van Nieuw Weerdinge langs zijn gegaan met de vraag voor spulletjes voor het tehuis en/of geld.

Mooi, hartverwarmend zo'n actie van onze jeugd.  Het zal iedereen duidelijk zijn: petje af voor de leerlingen en wat ze voor hun leeftijdsgenootjes doen!


 

 Paasontbijt   
24
maart 2016
 
Deze ochtend hebben we, samen met een aantal jongeren van de Internationale Taalklas uit Emmen, een Paasontbijt in de Badde gehad. De Taalklas is voor kinderen die vanuit andere landen in Nederland zijn komen wonen en de Nederlandse taal nauwelijks of niet beheersen. Er zijn deze ochtend 9 jongeren, uit 9 verschillende landen.

Dhr. Kleve heeft het in zijn verhaal over de recente aanslagen op het vliegveld in Zaventem en de metrostation in Brussel. Het is belangrijk om samen te komen, net als wij deze ochtend bij elkaar zitten met 10 verschillende nationaliteiten.

Uit welk land je ook komt, wat voor geloof je ook hebt, we kunnen er samen een mooiere wereld van maken. Juf Hemmen, van PCB de Bentetop, krijgt daarna het woord. Ze verwelkomt iedereen. In haar verhaal staan deze ochtend de kinderen centraal.

Na het paasontbijt vertellen de jongens en meisjes van de Taalklas iets over hun land, bijvoorbeeld over eten, kleding, geld, geloof, alfabet en de situatie in hun land. Sommige kinderen zijn op jonge leeftijd gevlucht. Om politieke redenen, oorlog of omdat het er om andere redenen niet veilig is.

De landen waar ze vandaan komen zijn: Rusland, Sri Lanka, Singapore, Syrie, Turkije, Mongolie, China, Polen en Jemen.

Arpine komt uit Rusland en woont inmiddels 6 jaar in Nederland. In die 6 jaar heeft ze op 8 verschillende plekken in Nederland gewoond. Dit viel haar en haar familie geestelijk erg zwaar en dit heeft ook gevolgen gehad voor de gezondheid van haar vader.

Nidvedhana komt uit Sri Lanka. Het leven in Sri Lanka is voor de vrouwen best zwaar. Je wordt uitgehuwelijkt. Nidvedhana is Tamil en Hindoes. Zij houden hun erediensten in tempels.

Alexis woont sinds een jaar in Nederland en komt uit Singapore, dit land is nog maar 50 jaar onafhankelijk en ze spreken er 4 talen, Maleis, Engels, Mandarijn en Tamil.

Marciej komt uit Warsschau, deze stad ligt in Polen en is 4 x groter dan Amsterdam.

Khulangoo komt uit Mongolie, Rawa uit Jemen, Mehmet uit Turkije en Hamzeh uit Syrie. Hamzeh is vanwege de oorlog gevlucht uit zijn land en heeft eerst 2 1/2 jaar in Jordanie gewoond. Sinds 2 jaar woont hij in Nederland.

Ying Hui Su woont 3 1/2 jaar in Nederland en komt uit China. Ze verteld dat school hier een stuk relaxter is.

Ze moest in China 's morgens om 06.45 uur op school zijn en eerst een aantal rondjes lopen om zo fit aan de dag te beginnen. Om 07.15 uur beginnen de lessen. Van 12.00 tot 13.00 uur hebben ze pauze en daarna gaan ze tot 19.00 uur weer naar school.

Na het eten etc. beginnen ze vaak tegen 21.00 uur aan hun huiswerk en als je niet zo goed kunt leren ben je daar wel een paar uurtjes zoet mee. Veel slaap krijgen ze dan ook niet.

Inderdaad, dan is school hier in Nederland een stuk aangenamer.

Bij de verhalen van alle kinderen merk je dat er veel verschillen zijn met Nederland en de landen waar ze vandaan komen.

Zowel landschap, klimaat en cultuur lijken totaal niet op elkaar. Natuurlijk is dit best wennen, maar niet alle veranderingen zijn nadelig.

Vooral niet de vrijheid die we hier in Nederland hebben.

Lees hier het volledige verslag.
 

 Herdenking 4 mei   
4 mei
2016
 


 Bezoek aan het "Memorymuseum" in Nijverdal 
  
27 mei 2016
 

 Sponsorzwemmen voor Hannukakah Childrens Home  
24 juni 2016