Doelstelling

Kinderen kennis laten maken met verschillende geloven en levensovertuigingen en wat deze in grote lijnen inhouden. Ze laten ervaren hoe andere mensen deze beleven en hoe we daar respectvol mee om horen te gaan.
 

 Dag van het respect 
Op 13 november hebben de leerlingen van de groepen acht van  PCB "De Bentetop" en OBS "'t Koppel" stilgestaan bij de "Dag van respect". Dit gebeurde bij het kunstwerk
"De vrijheid". In het kort werd uitgelegd wat de betekenis is van het kunstwerk.
Er  werden onder andere gedichten voorgedragen. Jenniffer en Anouk  droegen het volgende voor:

 
Respect
Ik zit in huis
Opeens hoor ik een harde schreeuw
ik kijk uit het raam en zie dat ze weer bezig zijn
ik voel me verdrietig
Waarom is er discriminatie
Het doet me pijn
Waarom stopt het niet
Ik wou dat het ophield.


Nathalie, Angela, Hannah, Danniek, Janice, Elise en Lianne droegen op de letters van het woord r e s p e c t gedichten voor.  Hieronder het gedicht dat namens het Kleve comite  werd voorgedragen.
 

Respecteer mijn gevoelens, mijn leven, mijn doen.
Respecteer hoe ik ben, wie ik mag, wie ik zoen.

Respecteer wat ik vind, wat ik denk, wat ik zeg,
hoe ik me kleed, waar ik werk, waar ik voor sta en voor vecht.

Respecteer wat ik kies, al kies jij dat niet.
Respecteer mijn verschijning, wat je ook ziet.

Respecteer mijn geloof, hoe anders je dat ook vindt,
want onbekend maakt vaak onbemind.

Bekijk een ander eens met andere ogen,
en ontdek, zeker op deze dag van respect,

dat je die ander misschien wel gaat mogen.

 IJsbrekerdag
Op dinsdag 24 februari is het project officieel van start gegaan  met de traditionele ijsbrekerdag. In de Mondenhal hebben de leerlingen van de  groepen 8 van OBS 't Koppel en PCB De Bentetop met elkaar kennis gemaakt.

Er werd begonnen met het van TV bekende spel "Petje op, petje af". Er werden 15 vragen gesteld over thema "Onbekend maakt onbemind". Winnaar van het spel werd Mark van Klink.

Daarna ging de groep van 45 leerlingen uiteen in twee groepen om het "Vertrouwenspel" en het "Samen-onderweg-spel" te spelen. Tijdens het samenwerkingspel hebben de leerlingen kennis gemaakt de verschillende gewoontes en gebruiken van diverse geloofsovertuigingen. Voor de meeste leerlingen een openbaring en uiterst leerzaam. Belangrijk deel van het spel was overleggen om tot het juiste antwoord te komen.

De leerlingen waren allemaal keurig in de kleding gezet door de gemeente Emmen die daarmee aantoonde het project te ondersteunen.
Een leuke cap, aangeboden door  XXL Print&Belettering te Nieuw-Weerdinge, complementeerde het geheel.
 
 Paasontbijt
Donderdag 9 april heeft het paasontbijt met de leerlingen van de groepen acht van de twee basisscholen in het kader van het Kleve-project plaatsgevonden. Hierbij waren ook vrijwilligers van het Sociaal Kultureel Werk Nieuw-Weerdinge en de leden van het Kleve Comite aanwezig.

Na de gebruikelijke broodjes, eieren en andere lekkernijen werd begonnen met het verdere ochtendprogramma.

Op het programma stonden gesprekken gepland met leerlingen van de internationale taalklas uit Emmen.

De Internationale Taalklas is een klas waar alle anderstalige leerlingen (dus leerlingen uit het buitenland) veel les in de Nederlandse taal krijgen. Sommige leerlingen zijn wel in hun land van herkomst naar school geweest maar er zijn ook die voor het eerst leren lezen en schrijven.

De leeftijd van de acht leerlingen uit de taalklas die een bezoek aan Nieuw-Weerdinge hebben gebracht varieerde van 12 tot 17 jaar.

De leerlingen uit Nieuw-Weerdinge hadden diverse vragen die aan onze 'gastleerlingen' werden gesteld. Het bleek al snel dat er veel verschillen waren tussen Nederland en bijv. Irak, Kameroen of de Ivoorkust Voor de meeste leerlingen een eyeopener.

Het was een zeer interessante en informatieve morgen die door de erg leuke gesprekken veel te snel voorbij ging. Dit moet zeker een vervolg krijgen.

 Bezoek Rooms Katholieke kerk in Ter Apel 
Op woensdag 22 april is er een bezoek gebracht aan de Rooms Katholieke Willibrordus kerk in Ter Apel.

De leerlingen en de begeleiding gingen met elkaar op de fiets naar Ter Apel. Daar aangekomen werden ze opgewacht door dhr. R. Kuper, gids van de Rooms Katholieke Kerk.
Dhr. Kuper begon zijn verhaal in de kerk. Hij vertelde in het kort een stukje geschiedenis van de kerk, iets over de bouwstijl en enkele andere wetenswaardigheden.

Daarna was er tijd voor verzorging van de inwendige mens. Na fris en koffie werd er begonnen met een soort van speurtocht door de kerk. Aan de hand van vragen en opdrachten werden de leerlingen door allerlei plekjes in de kerk geleid. De vragen hadden veelal betrekking op de betekenissen van de verschillende voorwerpen in de kerk. Ook de afbeeldingen op de schitterende glas-in-loodramen hebben allemaal een betekenis. In totaal moesten de leerlingen 10 opdrachten volbrengen. Dit was nog een hele klus gezien de tijd.

De terugreis moest ook nog op fiets gebeuren. Het geheel was voor de leerlingen een boeiende en leuke manier om te snuffelen aan het Rooms Katholieke geloof.

Ze hebben veel informatie gekregen en niet alles zal blijven hangen maar er is zeker deze morgen een bijdrage geleverd aan het opheffen van de betekenis van het thema van dit jaar: Onbekend maakt Onbemind.


 Bezoek aan de Synagoge en de Moskee in Emmen
Drie weken later, op 13 mei werd er met auto's naar Emmen gereisd om de synagoge en de moskee te bekijken. In de synagoge vertelde de heer De Graaf over de geschiedenis van het gebouw en het joodse geloof.  Hoe er pas een dienst kan worden gehouden als er minimaal tien Joodse mannen van dertien jaar en ouder aanwezig zijn. Dat aantal mannen is er niet meer in Emmen, een tweetal herdenkingsborden voor de Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog verklaart waardoor.

In de moskee werden ze ontvangen door de heer Calik, voorzitter van de moskee en later ook door de imam. Na uitleg van de heer Calik over de islam mochten de kinderen koekjes en frisdank nuttigen alvorens ze de moskee gingen bekijken. De schoenen moesten uit om de gebedsruimte rein te houden. De meisjes en jongens hebben zeer geinteresseerd geluisterd en gekeken, en de imam heeft laten zien hoe de mensen worden opgeroepen voor het gebed.
 

 Bezoek aan Protestantse en Baptisten kerk
De laatste geloofshuizen die bezocht zijn, konden de kinderen lopend bereiken. Vrijdag 15 mei werd in Nieuw-Weerdinge een bezoek gebracht aan beide kerken: de Protestantse kerk en de Baptisten kerk. In de Protestantse kerk, het Anker konden ze de klok luiden en met hulp de kerkdienst in de  juiste volgorde plaatsen.  Gemeenteleden van jong tot oud vertelden wat er zoal gebeurt in en rondom de kerk, ook buiten de diensten. Voor de baptistengemeente vertelde dominee Pflaum wat God voor hun betekent en ook hier lieten gemeenteleden van verschillende leeftijden zien waar zij in de Open Poort mee bezig zijn. Het spelletje met vragen over de baptistengemeente vonden veel kinderen het hoogtepunt.

De kinderen hebben kunnen horen en zien wat er in de vijf bezochte geloofshuizen zoal gebeurt.  Daarbij hebben ze overeenkomsten en verschillen kunnen zien, maar vooral ook wat de betekenis ervan is voor de gemeenteleden.  
 

 Humanistisch Verbond
Na de bezoeken volgde maandag 18 mei een  bijeenkomst in de Badde: een kennismaking met het humanisme.  De kinderen tekenden een van hun op ware grootte en schreven er vervolgens op wat voor hun van waarde is als mens/human. Wat is belangrijk in hun leven. Vervolgens mochten ze aangeven hoe en waarom ze bepaalde keuzes/meningen hebben, waarbij ook religieuze stellingen voorbij kwamen. 

Welke keuzes/meningen je ook hebt, begrip en respect voor andere overtuigingen moet er zijn. En begrip krijg je pas als je meer kennis hebt, als je er meer van weet. Het Kleve-project van dit jaar heeft de kinderen van groep 8 kennis laten maken met mensen die over hun geloofs- of levensovertuiging vertellen: wat doen ze en waarom doen ze dat? Met meer kennis kunnen we mensen beter begrijpen en respecteren, immers .. onbekend maakt onbemind.  


 Bezoek aan Museum Orientalis
Op 29 mei werd een bezoek gebracht aan Museum Orientalis, een museum die zich richt op cultuur en religie. Om 7.15 uur werd de reis naar Heilig Landstichting, nabij Nijmegen begonnen. Met een heuse dubbeldekker voelden we ons VIP's. In het museum werd  er aan de hand van werkopdrachten het park verkend. De werkopdrachten hadden betrekking op de thema's, rituelen, voedsel en kleding van de verschillende geloven. Vooral belangrijk in deze was de mening van de leerling en het respect wat je moet hebben voor een andere keuze dan de jouwe. Toen de opdrachten/vragen waren gemaakt gingen  ze aan de slag met het maken van een dvd. Elke groep mocht zich voor een klein poosje verslaggever voelen.
Tot slot hebben de leerlingen het park nog op eigen houtje verkend. Al gauw was het weer tijd om aan de terugreis  te beginnen.
Een leuke en zinvolle dag doorgebracht in een voor leerlingen aantrekkelijk museum en die naadloos aansloot bij het thema Onbekend maakt Onbemind.


 Tentoonstelling
Op 26 juni  werd het project 2008/2009 afgesloten met een tentoonstelling. De tentoonstelling was ingericht met verschillende werkjes van de leerlingen, mooie foto's gemaakt gedurende het project en diverse voorwerpen. Deze waren beschikbaar gesteld door de geloofshuizen en particulieren.

De tentoonstelling werd gehouden in MFC De Badde en werd geopend door mevrouw Thalens, wethouder van de gemeente Emmen. De openingshandeling verrichtte zij samen met Remco van der Tuuk.
Hij had  een mooie PowerPoint presentatie gemaakt. Door samen op de knop te drukken ging de presentatie draaien en was de tentoonstelling geopend.

Ook waren de leerlingen van de taalklas aanwezig. Een aantal waren verschenen in traditionele kleding van het land van hun herkomst en er waren hapjes gemaakt.

Het was een zeer fleurig geheel en we kunnen met recht spreken van  een mooi ingerichte tentoonstelling.
De tentoonstelling gaf in vogelvlucht het gehele project weer.