"Na pesten komt spijt"


 

Klik hier voor het werkstuk (PDF) van het project 2014 "Na pesten komt spijt"

  Dag  van respect   14 november 2013

Respect is een belangrijke leidraad binnen het Kleve project. Welk onderwerp we ook hanteren, respect komt daar altijd weer in terug.

De dag van respect is de start van het Kleve project met de groepen 8 van het schooljaar 2013/2014 van PCB De Bentetop en OBS 't Koppel.

Samen met hun leerkrachten en het Kleve project, komen de leerlingen voor het eerst bij elkaar bij de Vredesduif, het beeld dat midden in ons dorp staat. Om ons eraan te herinneren dat we al zoveel jaar in vrijheid mogen leven is in 2005 dit beeld gemaakt.

Het was destijds zestig jaar geleden, dat de tweede wereldoorlog eindigde,waarin miljoenen mensen omkwamen. Er is toen veel verwoest, kapot gemaakt: Huizen, dorpen maar ook mensen!Door angst, verdriet, boosheid en verlies.

Daar staan we deze regenachtige morgen met elkaar even extra bij stil. Beginnend met een welkomstwoord van Dhr. Kleve. 


Juf Hemmen leest vervolgens een gedicht voor. Over het respecteren van de mens, wie hij ook is, wat hij ook doet, hoe hij ook denkt. Amber Boekholt, leerlinge van 't Koppel heeft zelf een gedicht geschreven over respect. Ze leest deze namens haar groep 8 voor. Blijf jezelf, wat een ander ook zegt of doet. Mensen die anderen kwetsen doen dit vaak omdat ze jaloers of onzeker zijn.


Tot slot vertellen Justin, Daniela en Kimberly van De Bentetop een verhaal over Joost.

Het moraal van dit verhaal is:  Je kunt nog zo vaak zeggen dat het je spijt, wanneer  je erg lelijke dingen hebt gezegd tegen mensen. Maar dat je diegene dan al veel verdriet hebt gedaan kun je nooit meer ongedaan maken.

 

 IJsbrekerdag   18 februari 2014

Zoals de titel al zegt is deze middag bedoeld om het 'IJs te breken' tussen de leerlingen van de beide scholen en om kennis te maken met het thema van dit jaar: Na pesten komt spijt

De leerlingen gaan samenwerken door middel van verschillende spelopdrachten, die betrekking hebben op o.a. pesten, respect en het ontbreken hiervan.

Bij binnenkomst in de Mondenhal, krijgen de leerlingen prachtige nieuwe shirts aan met op de achterkant het logo van het Kleve project: de vredesduif en het gebroken hart.

Deze worden bij iedere ontmoeting gedragen door de leerlingen.

Ginie van het Kleve project vertelt wat we deze middag gaan doen. En wat er verder nog op het programma staat voor de groepen 8. Ze vraagt ook aan de leerlingen of zij weten wat het thema is van dit project. Gelukkig weten bijna alle leerlingen het antwoord.

Het spel waar we mee beginnen is petje op, petje af. Er wordt een vraag gesteld en daarbij hebben de kinderen keuze uit twee antwoorden. Doormiddel van petje op of petje af, kiezen de kinderen een antwoord. Enkele vragen die voorbijkomen: Hoeveel kinderen worden op de basisschool gepest? (1 op de 6). Als je over iemand roddelt heb je dan respect voor hem/haar? (Nee). Dit jaar gaan we ook naar het Memory Museum in Nijverdal, in welke provincie  ligt Nijverdal? (Overijssel).  

De jongens blijken het sterkst te zijn in het kiezen van goede antwoorden en de winnaar is Niklas Aeilkema.

Verdeeld over twee groepen doen de kinderen daarna een estafettespel en een vertrouwenspel. Hierbij worden twee kinderen aan elkaar gekoppeld, een van De Bentetop en en van t Koppel. Samen gaan ze een parcours afleggen, geblinddoekt en begeleid door de ander.

Alle kinderen krijgen nog een armbandje. De opdruk ''You are Good', staat symbool voor respect. Jij bent goed zoals je bent, laten we de verschillen tussen mensen omarmen.         De armband is een initiatief van de You are Good company en ondersteunt goede doelen als de Kindertelefoon en Sensoor om pesten bespreekbaar te maken en te voorkomen.
 Gastles en film "SPIJT"  
10 april 2014

De groepen 8 van de beide scholen komen deze middag samen bij OBS 't Koppel

Na een gezamenlijk uitleg van de invulling van deze middag starten ze in twee groepen. De kinderen van de Bentetop beginnen met een gesprekje van de juf. Het gaat over hoe je zou moeten reageren, wanneer mensen pesten. Er wordt aan de leerlingen gevraagd wie er wel eens gepest heeft en waarom. Een van de antwoorden daarop is dat er gepest wordt om bij de groep te horen. Ook zijn er kinderen die weleens gepest zijn en zij omschrijven hoe dat voelt: 'Naar in je lichaam' zegt een meisje en 'machteloos' vertelt een jongen. Overal in de klas hangen stellingen over hoe je zou kunnen reageren.

Goede en minder goede reacties.

Om de beurt worden er door een  leerling vier stellingen opgenoemd en gevraagd waarvan hij/zij denkt dat de reactie goed is en welke eigenlijk niet.

De meeste kinderen weten wel wat je eigenlijk moet doen, maar ze  geven ook aan dat ze ook nog weleens verkeerd reageren. Het valt natuurlijk ook niet mee om er niet op in te gaan, niet terug te schelden maar gewoon weg te lopen.

De kinderen wordt duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat je nadenkt voordat je iets zegt. En mocht er iemand vervelend tegen je doen, dat het ook heel belangrijk is hoe je daarop reageert.

Na een kleine pauze ruilen de twee groepen en gaan we luisteren naar een ingrijpend verhaal van de 21 jarige Lianne. Die vanaf de lagere school gepest is. Ze wil graag vertellen over wat haar overkomen is, om de kinderen duidelijk te maken wat voor gevolgen het kan hebben als je iemand pest.

Maar ook dat als er iemand gepest wordt je vooral niet mee moet gaan doen.

Ze zegt: 'Als je niet mee doet met de groep, ook al durf je er niets van te zeggen, help je degene eigenlijk al een beetje.'

Door het pesten werd Lianne's vrijheid stukje bij beetje van haar afgenomen en durfde ze uiteindelijk nauwelijks de straat op. Uit angst heeft ze het zelfs niet direct aan haar ouders verteld. Ze maakt te kinderen duidelijk dat ze dat juist wel moeten doen.
De kinderen waren onder de indruk van haar verhaal en mochten na afloop vragen stellen.

's Avonds hebben we in de Badde de film Spijt gekeken. Deze film gaat over pesten en de gevolgen daarvan. Een ingrijpend verhaal, waarin duidelijk gemaakt wordt hoe belangrijk het is om te luisteren en om je heen te kijken ... En niet je ogen te sluiten! Paasonbijt   17 april 2014

Een traditie binnen het Kleve project is het paasontbijt in de Badde, waar ook jongeren van de Internationale Taalklas uit Emmen aanschuiven.

De taalklas is voor kinderen die vanuit andere landen in deomgeving van Emmen zijn komen wonen en de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn. De jongens en meisjes die bij het paasontbijt aanwezig zijn kunnen inmiddels goed Nederlands.

RTV Drenthe is ook aanwezig. Omdat ze het zo bijzonder vinden dat de leerlingen uit Nieuw-Weerdinge aan zo'n mooi project meedoen, wordt er een stukje over geschreven en een interview gehouden. Dhr. Kleve verwelkomt iedereen en vertelt iets over het ontstaan van Pasen. Hij vertelt wat Pasen voor hem betekent en heeft ook een 'Paas' wens, dat er verandering en verbetering zal komen, een 'nieuw' leven, zonder pesten. We gaan luisteren naar verhalen van kinderen van de Internationale Taalklas. Voor hen is hier in Nederland hopelijk een nieuw leven, met respect en meer begrip voor elkaar, zonder vooroordelen.

De kinderen van de taalklas zitten verdeeld in groepjes met de leerlingen van de beide basisscholen. Na het welkomstwoord gaan we ontbijten. Natuurlijk met een ei.

Deze morgen is mevr. Groenhof aanwezig om iets te vertellen over Stichting Leergeld. Naar deze stichting gaat het geld wat de kinderen gaan ophalen tijdens het sponsorzwemmen. Het doel van Stichting Leergeld is om alle kinderen in de gemeente Emmen de mogelijkheid te bieden om te sporten of op schoolreis te gaan. Als gezinnen, vanwege hun financiele situatie, hier zelf niet voor kunnen zorgen, kunnen zij een oplossing bieden. Dit geldt ook voor een computer die nodig is voor studie of fiets als vervoermiddel naar en van school.

Een belangrijk onderdeel van deze morgen is dat de jongens en meiden van de Taalklas iets vertellen over hun land, bijvoorbeeld over eten, kleding, geld, geloof, alfabet en de situatie in hun land. Bij de jongeren uit Jemen gaan we onze naam schrijven in het Arabisch.

De landen waar ze vandaan komen zijn: Irak, Bangladesh, Jemen, Sri Lanka, Mongolie, Armenie, Macedonie en Rusland.  De meeste kinderen zijn al op jonge leeftijd gevlucht. Dit kan zijn om politieke redenen, oorlog of omdat het er om andere redenen niet veilig is.

In de gesprekken komt naar voren dat er in Nederland veel meer vrijheid is, dan wat ze in hun eigen land gewend zijn. Het is er strenger, op school en thuis.  Voor hen staat Nederland voor Vrijheid!

 Bezoek aan het Memorymuseum in Nijverdal en Canadese begraafplaats Holterberg 
  
Vandaag gaan we met de bus richting Nijverdal, naar het Memory Museum.De kinderen zijn in kleine groepjes verdeeld en krijgen elk hun eigen thema dat ze gaan behandelen deze morgen. Elk thema gaat over een deel van de Tweede Wereld Oorlog, vanaf de periode ervoor t/m de periode na de oorlog'.
Ieder groepje krijgt een oude koffer, waarin allerlei voorwerpen zitten die te maken hebben met het deel van de Tweede Wereld Oorlog , waar zij aan het eind van de morgen zelf over mogen vertellen.

Eerst worden alle spulletjes uit de koffer gehaald en bekeken. Er is een vragenlijst die ze in moeten vullen. Er wordt o.a. gevraagd: waar is het van gemaakt, hoe ziet het eruit, wat is de betekenis??? Er zit kleding in uit de oorlog, haar, foto's, een paspoort, een bord met verboden voor joden, een kruis etc. In elk groepje wordt door een leerling een verhaaltje verteld, naar aanleiding daarvan zoeken ze twee voorwerpen uit de koffer, die daarbij horen.

Stefaniya, Jarno en Julian hebben een koffer met het thema 'De Jodenvervolging'. Ze hebben o.a. een verhaal over Joodse wijken en daarbij horen de Jodenster en de textielkaart. Nadat ze alle verhaaltjes en voorwerpen uit de koffer behandeld hebben, gaan ze samen met hun begeleider het museum in. Daarbij krijgen ze een rondleiding in het gedeelte over hun thema. Als de begeleider zijn verhaal verteld heeft, gaan de kinderen zelf een verhaal schrijven in hun eigen woorden. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk met alle kinderen het museum in gaan en elkaar rondleiden en uitleg geven bij het thema dat zij behandeld hebben. Hieronder een klein gedeelte over wat de kinderen hebben verteld

Thema: 'De oorlog in Nederland begint.'  Door: Amber, Daphne en Patrick.
Ze vertellen iets over Adolf Hilter en dat hij gebruikt maakte van de armoede en werkloosheid die er heerste om mensen te manipuleren. Hij vertelde zo vaak dat Joden de oorzaak hiervan waren dat mensen erin gingen geloven.

Thema: 'De Jodenvervolging.'  Door: Jarno, Julian en Stefaniya. Vertellen over de Jodenster etc., over Anne Frank en de andere mensen die in het Achterhuis woonden en hen hielpen.

Thema: 'De Jodenvernietiging.'  Door: Berry, Mathyn, Justin en Henri. Er wordt verteld over het concentratiekamp en dat er boven de poort van Auschwitz staat: Arbeit macht frei. Ze laten kleding zien die joden droegen in de kampen en hoe ze sliepen. Ze vertellen hierover dat je beter bovenin kon slapen, anders kon het zijn dat je niet schoon bleef en over de 'douchekamer'.

Thema: 'Gewapend verzet.'  Door: Omar, Tessa en Jessica. Verzetsgroepen gaan distributiekantoren overvallen om aan voedselbonnen te komen. Knokploegen gaan gemeentehuizen overvallen voor persoonsbewijzen, die nodig zijn voor onderduikers en verzetsmensen.

Thema: 'De bezetting en onderduiken.'  Door: Kimberly W., Sanne en Yvon. De meisjes vertellen over onderduikers, waar je zoal op moest letten om niet door de mand te vallen. En dat er in huizen een verborgen ruimte was, waar de onderduikers zich verstopten.

Thema: 'NSB.'  Door: Yvonne, Thijs, Kira en Christiaan. Ze vertellen iets over de NSB en de Nationale Jeugdstorm en hun uniform. Leden van de Jeugdstorm moesten tussen de 10 en 17 jaar zijn en droegen een lichtblauwe bloes met das, muts, korte zwarte broek. Hun logo was een zeemeeuw.

Thema: 'Arnhem, de bevrijders komen.'  Door: Mike, Kevin, Jarno en Tonnie.
Er landen parachutisten en zweefvliegtuigen en zo proberen ze via Nederland Duitsland binnen te vallen. Een vouwfiets van zeer kleine omvang werd gebruikt tijdens de parachutesprongen uit vliegtuigen.

Thema: 'De Hongerwinter.'  Door: Samuel, Lennard, Niklas en Davey.
Aan het eind van de oorlog was het 's winters heel koud. Het was -20 graden en sneeuw. Er was geen vervoer mogelijk,  mensen hadden honger en hadden het koud omdat er geen hout was om zich te verwarmen. Engelsen gooiden koektrommels met koek in afgelegen weilanden.

Thema: 'Bevrijding.'  Door: Iris, Daniela, Kimberly H. en Veronique.
Canadezen deelden eten uit aan de kinderen die langs de weg stonden. Er hingen allemaal Nederlandse vlaggen en vlaggetjes. Mensen hadden nog weinig kleding, er was wel een bevrijdingsrok. Je zag een V teken, het teken van Vrede.

Thema: 'Eind van de oorlog.'  Door: Ramon, Niek, Janita en Gisa.
Ramon en Niek vertellen over het verloop van de oorlog, Anne Frank, Westerbork en Auschwitz. Dat Hilter Joden, gehandicapten en homo's niet accepteerde. Janita en Gisa vertellen het verhaal over de soldaat Roy Reed Moore. Een jongen van 23 jaar.  Hij was drie weken in Nederland en gaf zijn leven voor onze vrijheid.  Na deze prachtige rondleiding gaan de kinderen een schilderij maken van hun huis van de vrede. Samen vormen deze het dorp van de vrede. Allemaal kleurrijke en vrolijke huizen.

Halverwege de middag gaan we met elkaar richting de Canadese Begraafplaats in Holten. Hier worden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er liggen 1394 militairen die tijdens de bevrijding van Oost-Nederland gesneuveld zijn.