Onbekend
maakt
onbemind 
 Doelstelling

Kinderen kennis laten maken met verschillende geloven en levensovertuigingen en wat deze in grote lijnen inhouden. Ze laten ervaren hoe andere mensen deze beleven en hoe we daar respectvol mee om horen te gaan.

 Dag van het respect 
Op donderdag 8 november (2012) hebben de leerlingen van de groepen acht van  PCB "De Bentetop" en OBS "'t Koppel" stilgestaan bij de "Dag van respect". Dit gebeurde bij het kunstwerk  "De Duif".
 
Er  werden onder andere gedichten voorgedragen en werd er  uitleg gegeven over het project van dit jaar "Onbekend maakt Onbemind " en waarom respect voor andere meningen/overtuigingen  belangrijk is

 
 IJsbrekerdag

Op dinsdag 12 februari is het project officieel van start gegaan met de traditionele ijsbrekerdag. In de Mondenhal hebben de leerlingen van de  groepen 8 van OBS 't Koppel en PCB De Bentetop met elkaar kennis gemaakt.

Er werd begonnen met het van TV bekende spel "Petje op, petje af". Er werden 15 vragen gesteld over het thema "Onbekend maakt onbemind". Winnaar van het spel werd een groep leerlingen die allen met veel goede antwoorden tot de finalevraag waren doorgedrongen.

Daarna ging de groep van 38 leerlingen uiteen in twee groepen om het "Vertrouwenspel" en het "Estafettespel" te spelen. Tijdens het samenwerkingspel hebben de leerlingen kennis gemaakt met de verschillende gewoontes en gebruiken van diverse geloofsovertuigingen.

Voor de meeste leerlingen een  uiterst leerzaam moment. Overleg en samenwerking waren de toverwoorden. De leerlingen waren allemaal keurig in de kleding gezet door Emiel Bakker Auto's uit Nieuw-Weerdinge. Bezoek aan de Synagoge en de Moskee in Emmen
Het project heeft op 13 maart een vervolg gekregen  met een bezoek aan een synagoge en een moskee. Voor de meeste leerlingen was dit eerste keer dat ze deze bezochten. In de moskee kregen de leerlingen uitleg over het moslim zijn van dhr. Calik, voorzitter van de moskee en Kenani, een meisje uit Ethiopie. Kenani vertelde wat voor haar het moslim zijn betekende en ging ook in op de verschillen met anderen geloven. Ze werd in haar verhaal aangevuld door dhr. Calik

Uiteraard mochten de leerlingen ook de gebedsruimte in, hier wordt op vijf verschillende momenten van de dag gebeden. De gebeden worden altijd met het gezicht naar het Oosten gedaan. De leerlingen kregen volop de ruimte om alles te bekijken en vragen te stellen. In de synagoge gaf dhr. De Graaf uitleg over de synagoge en het Joodse geloof.

Zo vertelde hij over de jaartelling die niet gelijk is aan die in het westen. Het Joodse geloof kent  alleen het Oude testament en niet het Nieuwe testament. Dit verklaart ook het verschil in de jaartelling. Daarnaast werden gebruiken uit het Joodse geloof uitgelegd, konden we de Thora rol, enkele oude  voorwerpen zoals een gebedenboek bekijken. Veel van deze voorwerpen zijn geschonken door nabestaanden  die vonden dat ze in de synagoge thuishoorden. De synagoge doet sinds de oorlog als zodanig geen dienst meer, veel joodse families uit Emmen en omgeving hebben de oorlog niet overleeft zodat er niet genoeg joodse mannen zijn om een dienst te houden.
 

 Paasontbijt
Op donderdag 28 maart is  het project voortgezet met het traditionele paasontbijt in het multifunctioneel centrum De Badde.Bij dit ontbijt is ook de Internationale Taalklas uit Emmen (Esdalcollege) aanwezig. Janet Hemmen van groep 8 van de Bentetop heeft dit jaar de opening van het paasontbijt verricht door het voordragen van onderstaande tekst genaamd "Paaslicht"

Een christen, een moslim, een hindoe, een boeddhist, een jood en een niet-gelovige zitten in een tafel . Dit klinkt als het begin van een grap, maar dat is het absoluut niet! Wij zitten hier allemaal bij elkaar omdat wij met elkaar bekend willen raken, want zoals het thema van dit jaar zegt: onbekend maakt onbemind.

Wat weten we eigenlijk van elkaar, wie zijn we en waar geloven we wel of niet in. Het is niet de bedoeling dat we elkaar gaan overtuigen van ons geloof of niet geloven. Het is volgens mij de bedoeling dat we leren om respect voor elkaar te hebben. Denk je dat het kan. Dat het echt kan?

Stel je voor. We leren alle kinderen vanaf hun geboorte, vanaf het moment dat ze hun eerste adem op de aarde uitblazen,  dat iedereen verschillend is. En daardoor gelijk. We doen niet meer moeilijk. We stoppen met oordelen. We laten de ander zijn wie hij is, en we genieten van wie we zelf zijn.  Laten we het respecteren noemen. Zou het kunnen? Dat we respecteren?. Onszelf en de ander. Geen onderscheid meer in oordeel en wat-wel-hoort. Maar gewoon. Zijn zoals het is. En groeien door elkaars unieke eigenschappen.

Stel je voor. Vanaf vandaag vertellen we aan ieder mens die we tegen komen dat elk verschil dat we waarnemen oké is. Of het nu gaat over geloof of over uiterlijk....We gaan niet meer in discussie. En proberen een ander niet meer te overtuigen van iets waarvan wij vinden dat het waarheid is.

We kijken enkel nog naar elkaars toegevoegde waarde. En respecteren. Zou het kunnen? Zou het echt kunnen? Zullen we dit eens testen de rest van 2013? Zalig Pasen.

Na het ontbijt hebben we met elkaar vol respect geluisterd naar de presentatie van de leerlingen van de taalklas, ze vertelden over hun geboorteland en met name over de verschillen met Nederland.

Het project wordt voorgezet op vrijdag 12 april met een bezoek aan de PKN kerk "Het Anker "en de baptistengemeente "De Open Poort " ,beide in Nieuw-Weerdinge

Kleve-project bezoekt kerken in Nieuw-Weerdinge en Ter Apel
In Emmen bezochten ze op 13 maart de synagoge en de moskee. Dichterbij huis konden ze een kijkje nemen in de Nieuw-Weerdinger kerken op vrijdagmiddag 12 april. In twee groepen van ieder zo'n twintig kinderen bezochten ze de protestantse kerk Het Anker en de baptistenkerk De Open Poort. Daar kregen ze in kleinere groepjes een rondleiding van de dominees en gemeenteleden. Dominee Van Elten vertelde over de kerk en het geloof in de protestantse kerk en dominee Pflaum legde uit wat het geloof voor de baptisten betekent. De kinderen konden daarin overeenkomsten herkennen maar ook verschillen. Bij hun rondgang door de kerken konden ze ook verschillen zien. Zoals bijvoorbeeld het verschil bij het dopen: waar de protestantse kerk een klein doopvont heeft, is er in de baptistenkerk een groot bad. Met hun vragenlijst gingen ze door de kerken en de verschillende ruimten. Daarbij ook actief deelnemend aan activiteiten die binnen de kerk plaatsvinden: van knutselen tot klok luiden. Daarnaast konden de kinderen vragen stellen over het voor hun 'onbekende'. Om te voorkomen dat onbekend onbemind maakt. Begrip krijgen voor elkaars gedachten.

Na het bezoek aan de protestantse kerk en de baptistenkerk in Nieuw-Weerdinge stond een bezoek aan de rooms-katholieke kerk op het programma. Op woensdag 22 mei gingen de groepen 8 samen met hun juf en meester op de fiets naar Ter Apel. Om kwart voor negen vertrokken ze bij de Badde, samen met een aantal begeleiders van het Kleve-comité. Zo rond half tien mochten de kinderen in de kerkbanken plaats nemen en kwam pastoor Maurits Damst hun een en ander vertellen over de rooms-katholieke kerk. De kinderen kregen te horen en te zien over de gedachten en gebruiken daar. De pastoor vertelde over zijn kleding, een gewaad met daarop een levensboom en het kruis met nieuw leven. Over allerlei voorwerpen in de kerk wilden de kinderen graag meer weten en ze maakten volop gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de pastoor. Dat de kerk een grote (na)klank bezit was bij het verhaal en de vragen van en aan de pastoor al duidelijk geworden.

Na een pauze in het parochiehuis, liet dhr. Ton Kuper de kinderen meer over de klank in de kerk ervaren en vertelde hij over het kerkgebouw: de St. Willibrorduskerk werd in 1880 gebouwd en dit kostte in die tijd veel geld en moeite. Geld om ook nog een toren erop te bouwen was er toen niet meer over en dat deel van het oorspronkelijke plan kon niet meer worden uitgevoerd.

Na de uitleg konden de kinderen zelf de kerk verkennen. Ze moesten aan de hand van een vragenlijst op een achttal plaatsen in de kerk vragen beantwoorden en leerden zo meer over de geschiedenis van de kerk en het rooms-katholieke geloof. Blijkbaar onder de indruk kwam een van de kinderen aan het eind met het voorstel een actie te houden om alsnog de toren af te kunnen bouwen.

 Kleve-project bezoekt Memory International War Museum en Humanistisch Verbond komt op bezoek
Vrijdag 31 mei heeft het Kleve-project een bezoek gebracht aan het  'Memory International War Museum' in Nijverdal. De groepen 8 van 't Koppel en van de Bentetop zijn 's morgens om half elf met de bus vertrokken richting Nijverdal. Een tussenstop werd er gemaakt op de Holterberg bij de Canadese begraafplaats waar 1394 militairen hun laatste rustplaats vonden. In het voorjaar van 1945 kwamen deze soldaten om toen ze vochten voor de bevrijding van Nederland. De kinderen konden op de graven zien hoe jong al deze mensen stierven in een vreemd land om te strijden voor vrijheid.

Vervolgens ging de reis verder naar het Memory internationaal oorlogs- en vredes-museum in Nijverdal waar het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te zien is in foto's, films, verhalen en veel voorwerpen uit de oorlog. In het museum werden de kinderen in groepjes verdeeld en begeleid door vrijwilligers van het museum. Ieder groepje ging in op een bepaald onderwerp (bijv. bezetting, verzet, bevrijding, Jodenvervolging) waar ze op school ook al mee bezig geweest waren. De groepen kregen ieder een koffer met voorwerpen en een leestekst en daarover moesten ze vragen beantwoorden. Ze moesten zich inleven in de situatie van de oorlog en daarover kunnen vertellen. Bij een rondgang door het museum kwamen zo alle groepjes en alle kinderen aan beurt om een stukje van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Bij de collectie van het museum vertelden de kinderen elkaar over dat onderwerp van de oorlog.

Na een korte pauze begonnen de leerlingen aan een verwerkingsopdracht: het tekenen en kleuren van een vlinder met daarop de namen van Joodse kinderen waarover hun verteld was. Een vlinder voor het thema 'hoop'. Respect hebben voor 'andere' mensen is belangrijk om de vrede te bewaren. Een medewerker van het museum besloot met de woorden: 'respect is enorm belangrijk', want 'jullie zijn van na de oorlog en laat dat zo blijven'.

Respect voor 'andere' mensen bijvoorbeeld met een ander geloof- of levensovertuiging, dat was het thema van het Kleve-project van dit jaar. Daarover kregen de kinderen al te horen en te zien in moskee, synagoge, protestantse kerk, baptistenkerk en in de rooms-katholieke kerk. Op maandag 10 juni was er in de Badde nog een bijeenkomst waarbij het Humanistisch Verbond een en ander vertelde over het humanisme. Er werden een aantal vragen gesteld die door de kinderen heel verschillend werden beantwoord. Voor ieder is een antwoord op een vraag anders en een spel maakte dat duidelijk. M.a.w. ieder mens is anders: ieder mens is uniek. En samen met die verschillende mensen maken we de wereld. Daarom mochten alle kinderen aan het eind hun geverfde hand op de wereld zetten.
 

 KLEVE-PROJECT ZWEMT GAMBIA VOORUIT
Op vrijdagmiddag 28 juni is het Kleve-project van het afgelopen schooljaar afgesloten met het sponsorzwemmen. De kinderen van de groepen 8 van 't Koppel en de Bentetop hebben dit jaar in zwembad de Wieke gezwommen voor de stichting Gambia Vooruit.

De kinderen hadden in hun omgeving sponsors gezocht voor de baantjes die ze zouden kunnen zwemmen in een kwartier. Vaste bedragen en bedragen per baantje. Om 13.00 uur werd het startsein voor het baantjes zwemmen gegeven door wethouder Jumelet. De eerste groep van 8 kinderen konden van start en in de daarna volgende vier groepen kwam ieder aan beurt. Aangemoedigd door veel ouders, familieleden en bekenden hebben de kinderen erg hun best gedaan om zoveel mogelijk banen te zwemmen. Sommigen zwommen in plaats van de voorspelde 8-10 banen maar liefst 18 en brachten daarmee het dubbele geld binnen voor de stichting Gambia Vooruit. In Gambia willen ze zorgen dat er in het binnenland een auto voor ziekenvervoer beschikbaar komt zodat de zieke mensen niet meer per kar of wagen gebracht hoeven worden en sneller en comfortabeler bij het ziekenhuis kunnen komen.

Dat de groep 8-ers erg hun best hebben gedaan met sponsors zoeken en baantjes zwemmen bleek aan het eind van de middag. Vlak voor drie uur kon een cheque overhandigd worden aan de vertegenwoordigers van Gambia Vooruit van maar liefst 2150 euro: een mooie basis voor om de auto rijklaar te maken voor ziekenvervoer in Gambia.