Welkom op de internetsite van het Kleve Project in Nieuw-Weerdinge.

Graag willen we u kennis laten maken met dit unieke project in Nederland. Een project voor leerlingen van de twee basisscholen in Nieuw-Weerdinge
met als rode draad respect en verdraagzaamheid in onze maatschappij.

Wat in 2002 begon als een geschenk van de inwoners van Nieuw-Weerdinge voor een 25-jarig jubileum als huisarts is inmiddels uitgegroeid naar een groot project om leerlingen van de basisscholen in Nieuw-Weerdinge bewust te maken van het feit dat wederzijds respect van / voor mensen een groot goed is in onze huidige snel veranderende maatschappij.

Het thema voor 2015-2016 was "Op de vlucht en nu?". 
 
Voor het huidige schooljaar 2016-2017 is het thema "Vrijheid. Heel gewoon!". Dit project loopt vanaf november 2016 en heeft in juni 2017 de traditionele afsluiting  in de vorm van een sponsoractiviteit.

Speciaal voor 2017 is dat voor de 3e keer het oud concentratiekamp Buchenwald zal worden bezocht. Van 15 tot en met 17 mei zullen alle groep 8 leerlingen van de beide Nieuw Weerdinger basisscholen met de bus een driedaags bezoek brengen aan dit voormalig kamp. U kunt hier het verloop volgen van het huidige project  "Vrijheid. Heel gewoon!".

Bij de knop "Alle Projecten" kunt u van alle projecten vanaf 2003 een verslag lezen. Alle zijn voorzien van veel fotomateriaal.
 

 
Het bankrekeningnummer voor giften en donaties is:  
NL80RBRB0919661122  t.n.v. Stichting Kleve Project