Welkom op de internetsite van het Kleve Project in Nieuw-Weerdinge.

Graag willen we u kennis laten maken met dit unieke project in Nederland. Een project voor leerlingen van de twee basisscholen in Nieuw-Weerdinge
met als rode draad respect en verdraagzaamheid in onze maatschappij.

Wat in 2002 begon als een geschenk van de inwoners van Nieuw-Weerdinge voor een 25-jarig jubileum als huisarts is inmiddels uitgegroeid naar een groot project om leerlingen van de basisscholen in Nieuw-Weerdinge bewust te maken van het feit dat wederzijds respect van / voor mensen een groot goed is in onze huidige snel veranderende maatschappij.

Het thema voor 2014-2015 was "Geen vrede met oorlog". 
 
Voor het huidige schooljaar 2015-2016 is het thema "Op de vlucht en nu?". Dit project loopt vanaf november 2015 en heeft in juni 2016 de traditionele afsluiting  in de vorm van een sponsoractiviteit. U kunt hier het verloop volgen van het huidige project  "Op de vlucht en nu?"

Bij de knop "Alle Projecten" kunt u tevens van alle projecten vanaf 2003 een verslag lezen. Alle zijn voorzien van veel fotomateriaal.
 

 
Het bankrekeningnummer voor giften en donaties is:  
NL80RBRB0919661122  t.n.v. Stichting Kleve Project